Irinotecan, Temozolomide og Bevacizumab i kombinasjon med eksisterende hoydosealko-latorbasert kjemoterapi for behandling av nydiagnostiserte pasienter med desmoplastisk liten rundcelletumor.

Irinotecan, Temozolomide og Bevacizumab i kombinasjon med eksisterende hoydosealko-latorbasert kjemoterapi for behandling av nydiagnostiserte pasienter med desmoplastisk liten rundcelletumor.

For a definere ugyldig hendelsesprofil [Tidsramme: 2 ar]

For a estimere overlevelse [tidsramme: 2 ar]

A estimere tid til progresjon [Tidsramme: 2 ar]

For a vurdere bruken av 18FDG PET-CT [tidsramme: 2 ar]

A velge a delta i en studie er en viktig personlig beslutning. Snakk med legen din og familiemedlemmer eller venner om a bestemme deg for a bli med i en studie. For a l re mer om denne studien, kan du eller legen din kontakte studieforskerpersonalet ved a bruke kontaktene nedenfor. For generell informasjon, L r om kliniske studier.

Alder storre enn eller lik 1 ar, mindre enn 30 ar Nylig diagnostiserte, tidligere ubehandlede pasienter med histologisk eller molekyl rt bekreftet DSRCT.

Tilstrekkelig hematologisk funksjon:

Absolutt noytrofiltall & # 8805; 1000 / mm3 blodplate antall & # 8805; 100000 / mytm3.

Tilstrekkelig nyrefunksjon:

Normal kreatinin for alder ELLER kreatininclearance eller radioisotop GFR & # 8805; 70 ml / min / 1,73 m2.

Tilstrekkelig leverfunksjon:

Totalt bilirubin & # 8804; 1,5 x ULN for alder AST & # 8804; 2,5 x ULN for alder [i frav r av leverinvolvering av tumor] Normal hjertefunksjon Forkortningsfraksjon storre enn eller lik 28% ved ekkokardiogram ELLER.

Venstre ventrikul r ejektionsfraksjon (LVEF) storre enn eller lik 50% pa technetium-99m pertechnetat radionuklid cineangiografi (MUGA) eller ekkokardiogram.

Hypertensjon ma kontrolleres godt pa stabile doser medisinering i minst to uker for innskrivning. Pasienter ma samtykke til et innvending sentralt venetisk kateter. Seksuelt aktive pasienter med reproduktiv potensial ma v re villige til a bruke en effektiv prevensjonsmetode.

Tidligere kjemoterapi eller radioterapi Gravide eller ammende kvinner Pasienter med dokumentert kronisk ikke-helende sar, sar eller benbrudd. Ufullstendig helbredelse fra tidligere onkologisk eller annen storre operasjon. Kirurgiske prosedyrer:

Pasienter som har gjennomgatt storre operasjoner (inkludert apen biopsi, thorakotomi, organreseksjon, utforskende laparotomi, arteriovenose transplantater) 95. prosentil for alder). Tidligere historie med hypertensive kriser eller hypertensive encefalopati. NYHA Grad II eller storre hjertesvikt. Historikk av myokardinfarkt eller ustabil angina innen 12 maneder for dag 1. eller forbigaende iskemisk angrep Signifikant vaskul r (for eksempel aorta-aneurisme som krever kirurgisk reparasjon eller nylig perifer arteriell trombose) innen 6 maneder for Dag 1 Historie av hemoptyse (storre enn eller lik 1/2 teskje av rodt rodt blod per episode) innen 1 maned for Dag 1 Kjent overfolsomhet overfor noen komponent av bevacizumab.

For a l re mer om denne studien, kan du eller legen din kontakte studieforskerpersonalet ved a bruke kontaktinformasjonen fra sponsoren.

Vennligst referer til denne studien ved sin ClinicalTrials.gov ID (NCT nummer): NCT01189643.

Nokkelord levert av Memorial Sloan Kettering Cancer Center: