Kategori: posts

Risikovurderingen. Et sentralt kapittel som krystalliserer alt mitt arbeid. Fremover. Hud i spillet. Tid til a forklare ergodicitet, odeleggelse og…

Read more